Postup při úmrtí - prvotní kroky

Kontaktujte nás na BEZPLATNÉ NONSTOP LINCE, kde jsou Vám k dispozici naši operátoři 24 hodin denně.

Úmrtí doma, chatě, v rodinném kruhu

přivolejte lékaře (linka 155), lékař je jediný kdo může konstatovat smrt a zároveň vystaví list o prohlídce zemřelého.

zároveň kontaktujte telefonicky pohřební službu zdarma nonstop 800 111 002 nebo 602 443 478 popřípadě 602 443 475 vše nonstop. Pro pohřební službu připravte šaty pro zesnulou osobu (možnost dodat dodatečně) a listy o prohlídce zemřelého od prohlížejícího lékaře.

— vyčkejte příjezdu osádky pohřebního vozu (30-60 minut) která Vám podá veškeré potřebné informace a to jak v ústní tak tištěné podobě, zodpoví Vaše případné dotazy, popřípadě se domluvíte na přistavení vozidla k bezplatnému odvozu do naší kanceláře, či na sjednání obřadu přímo u Vás doma, případně o sjednání přes internet.

Měli byste vědět

Jestliže zesnulého odvezla jiná pohřební služba, než u které chcete následně sjednat kompletní obřad, nemáte žádnou povinnost si sjednat pohřeb právě u ní. Volba pohřebního ústavu záleží vždy výhradně na Vašem rozhodnutí. Proto Vám doporučujeme, abyste se o cenách a rozsahu prováděných služeb, vždy dopředu informovali.

Výběr pohřební služby záleží výhradně na Vašem uvážení. Vše si rozhodujete sami. Z praxi se bohužel stává, že zejména někteří pracovníci z řad zdravotního personálu Vám podají mylné informace a posílají Vás na některou konkrétní pohřební službu s tím, že právě tam musíte sjednat obřad . V této pro vás těžké chvíli se nenechte zmanipulovat a vše si důkladně rozmyslete.

Úmrtí ve zdravotnickém, sociálním zařízení

(nemocnice, domovy důchodců a sociální péče, hospic, atd.)

— o úmrtí Vás bude informovat personál příslušného zařízení

— tento personál zajistí i odvoz zemřelého dle Vašeho výběru Pohřební službou. Pokud personál tohoto zařízení využije smluvní pohřební službu a to například z důvodů nedostatku chladících kapacit není tato činnost pro Vás jakkoli zavazující, výběr pohřební služby je vždy a pouze na Vás. Všechny pohřební služby musí dnes disponovat chladícím zařízením schválené Krajskou hygienickou stanicí. Je tedy pouze na Vás jakou pohřební službu si vyberete k poslednímu rozloučení – kde zařídíte pohřeb. Jakékoli upřednostňování pohřebních služeb je neakceptovatelné a to i ze strany policie či lékaře. V případě nejasností volejte prosím naší bezplatnou nonstop linku 800 111 002.

— v případě odvozu zemřelé osoby smluvní pohřební službou vše s touto pohřební službou bez odkladu vyřídíme.