Kopání hrobů

U většiny hřbitovů v regionu zprostředkováváme vykopání hrobu dle požadavků pozůstalých.